Overslaan en naar de inhoud gaan
Een initiatief van Logo Howest
Education of the future

Onderwijs van de Toekomst

Anticipating the future

Jongeren van nu vormen de toekomst van morgen en onderwijs speelt hierin een cruciale rol.

Via ons onderzoek anticiperen we op die toekomst en dragen we bij aan innovatie van het onderwijswerkveld. Future classroom projecten zijn vaak heel ambitieus en groots, maar liggen niet altijd dicht bij de realiteit in het werkveld. Onze onderzoekers ontwerpen oplossingen voor actuele uitdagingen die gekenmerkt worden door hun innovatief karakter en binnen de realiteit liggen van het onderwijsveld. Deze oplossingen worden gecreëerd in Educational Hubs (EdHubs); fysieke, inspirerende ruimtes in Howest waar externen kunnen proeven en experimenteren van wat het samenspel van ruimte, technologie en didactiek kan betekenen. De focus ligt op differentiatie en het versterken van de mogelijkheden voor leerkrachten om met diverse klasgroepen aan de slag te gaan. We doen dit op een zeer laagdrempelige manier. Zo  worden leerkrachten begeleid om online leeractiviteiten op te zetten, waarmee ze hun leerlingen kunnen blijven boeien. Ze krijgen bij Howest ook advies rond het inzetten van technologie, ruimte en didactiek om blended learning optimaal vorm te geven, en dit binnen de voorhanden zijnde tools en infrastructuur.

Onderwijs van de Toekomst

Onderwijsinnovatie en educatieve technologie

Covid 19 zorgde voor een grote nood om snel te kunnen omschakelen tussen fysiek en online onderwijs.Onze onderzoekers hebben onmiddellijk de focus verlegd naar het online ondersteunen van leraren om op een goede manier online les te geven of kwalitatieve lesopnames te maken. Ook buiten de Edhubs zetten we in op onderwijsinnovatie. We ontwikkelen fysieke en digitale tools om creativiteitsprocessen in het onderwijs in goede banen te leiden.

Via eigen middelen en externe subsidiekanalen bouwen we kennis op rond onderwijsinnovatie en educatieve technologie. Schenkers van Howest Foundation maken het mogelijk om hier op langere termijn te kunnen blijven inzetten en projectresultaten in een bredere context toe te passen, ten dienste van alle stakeholders in het onderwijslandschap.

Jouw steun

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt in de opstartfase vaak gefinancierd met eigen middelen van de hogeschool. Via de Howest Foundation kunnen we de resultaten beter verspreiden én de onderzoeksprojecten duurzamer maken. Onze onderzoekers dromen ervan duurzame expertisecentra uit te bouwen waar ze een plek hebben om aan de slag te gaan met hun werkveld. We willen via sociale innovatie inzetten op maatschappelijke verandering. Anders gezegd: dankzij jouw steun genereren we meer impact!

Meer info over dit onderzoeksthema? Contacteer: research@howest.be

Lopende projecten

  • Education hub (EdHub): EdHub is het resultaat van een onderzoeksproject over het samenspel tussen ruimte en inrichting, tussen didactiek en technologie.
  • Innovation Wizard (Innowiz): Innowiz bevat een laagdrempelig stappenplan waarmee leerkrachten (teams) unieke en innoverende projecten kunnen bedenken en leerlingen in de klas ondersteund kunnen worden bij het zoeken naar oplossingen voor een ontwerpuitdaging.
  • Onderzoek en Ontwerp (ONO): Met de tool ‘ONO’ (Onderzoek en Ontwerp) worden leerkrachten begeleid om zelf STE(A)M trajecten op te zetten, rekening houdend met de vaardigheden van de leerlingen.
  • PowerUp!: PowerUp! speelt in op het empoweren van cognitief sterke jongeren in het secundair onderwijs door middel van aangepaste lespakketten en uitdagende opdrachten voor cognitief sterke leerlingen uit het secundair onderwijs.
  • Vital Schools: Onze onderzoekers zetten ook in op een gezonde levensstijl van jongeren. 'Vital schools' ontwikkelt en implementeert duurzame acties die 'minder lang stilzitten en meer bewegen' stimuleren binnen de klascontext. Hierbij ligt de focus op het creëren va een beweegvriendelijke klasomgeving, het gebruik van activerende werkvormen, outdoor learning/bewegend leren en bewegingstussendoortjes/energizers. Vital Schools uitgelegd op YouTube.
  • Mind -and Makerspace (MaM): De Mind- and Makerspace is dé creatieve ontmoetingsplaats voor denkers en doeners in Brugge en omstreken. De MaM bundelt al de expertise op het vlak van STE(A)M-onderwijs en didactiek. Het is een open makerspace met aandacht voor wetenschappen en onderzoek, audio, video en virtual reality maar evenzeer een focus op ambacht en social creativity.