Overslaan en naar de inhoud gaan
Een initiatief van Logo Howest
Make an impact

Over ons

De Howest Foundation wil financiële middelen bijeenbrengen om zowel projecten als onderzoeksthema’s met een maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Deze initiatieven ontstaan vanuit Howest opleidingen of medewerkers, maar worden niet of slechts gedeeltelijk ondersteund door reguliere financieringsbronnen.

Specifiek wil de Howest Foundation:

  • Projecten ondersteunen die bijdragen aan oplossingen voor sociale en maatschappelijke noden en bijdragen aan duurzaam en globaal engagement.
  • Onderzoeksthema's ondersteunen die bijdragen aan innovatief en toegepast maatschappijgericht onderzoek.
Goals

Werking

De initiatiefnemer (een opleiding, een onderzoeksgroep of een individuele medewerker) legt zijn projectvoorstel voor aan de stuurgroep. De stuurgroep is evenwichtig samengesteld uit zowel interne als externe leden van Howest met een brede kijk op de organisatie en haar doelstellingen.

Een project wordt beoordeeld volgens volgende criteria:

De stuurgroep evalueert de projectvoorstellen en legt die voor aan het Howest managementcomité dat finaal toewijst welke projecten in hun uitvoering gesteund worden. De Dienst Onderzoek doet voorstellen voor onderzoeksprojecten die vallen binnen de geselecteerde onderzoeksthema's en leggen die ook voor aan het Howest managementcomité voor goedkeuring.