Overslaan en naar de inhoud gaan
Een initiatief van Logo Howest
Gezondheid & Welzijn

Gezondheid & Welzijn

Preventie

Gezondheid is een hoog maatschappelijk goed, dat ieder van ons aanbelangt. De coronapandemie in 2020 heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: gezondheid en welzijn zijn belangrijke maatschappelijke thema’s en essentieel in de kwaliteit van leven van ieder van ons.

Geïnspireerd door onze missie en gedreven door onze innovatieve opleidingen, geëngageerde lesgevers en onderzoekers, zetten we sterk in op gezondheid en welzijn, in het bijzonder op preventie. Onze onderzoekers van verschillende opleidingen en disciplines zetten zich in voor een goede levenskwaliteit waarbij lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn hand in hand gaan.

We richten ons zowel op het individu als op het aanpassen van de omgeving zodat het individu hierin gezonde keuzes kán maken. Ook bedrijven, scholen, steden en gemeenten en professionelen in het ruime gezondheids - en welzijnslandschap vormen belangrijke partners waarmee we ons praktijkgericht onderzoek realiseren.

Gezondheid & Welzijn

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

De hele levensloop van de mens vormt de scoop, van baby tot bejaarde. Hierbij houden we kwetsbare groepen extra in het vizier. Zo hebben mensen die in lagere socio-economische situaties zitten vaak minder toegang tot gezonde keuzes of leven ze in ziekmakende sociale omstandigheden. Aandacht hebben voor de kracht van ieder individu drijft ons, ook in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement.

Veel van onze onderzoeksambities kunnen we waarmaken dankzij onderzoeksmiddelen van de hogeschool. Maar er zijn nog zoveel mogelijkheden voor onderzoek dat werkelijk het verschil maakt op de werkvloer. We willen verder aan de slag met VR-toepassingen in de gezondheid en via ‘serious games’ mensen bewust maken, iets bijleren of gedragsverandering stimuleren. We willen bijdragen tot een gezonde levensstijl van de moderne mens vertrekkende van de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Jouw steun

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt in de opstartfase vaak gefinancierd met eigen middelen van de hogeschool. Via de Howest Foundation kunnen we de resultaten beter verspreiden én de onderzoeksprojecten duurzamer maken. Onze onderzoekers dromen ervan duurzame expertisecentra uit te bouwen waar ze een plek hebben om aan de slag te gaan met hun werkveld. We willen via sociale innovatie inzetten op maatschappelijke verandering. Anders gezegd: dankzij jouw steun genereren we meer impact!

Meer info over dit onderzoeksthema? Contacteer: research@howest.be

Lopende projecten 

  • Vital Cities: Via een interdisciplinaire onderzoeksgroep van Howest met expertise voor stad en gemeente wordt onderzoek gedaan rond laagdrempelig bewegen. Steden, die inzetten op het creëren van een veilige, toegankelijke en uitnodigende omgeving, slagen erin de fysieke activiteit van hun burgers te verhogen.
  • Healthy Howest: Met ‘Healthy Howest’ willen we onze medewerkers en studenten bewustmaken van het belang van gezonde keuzes en hen de mogelijkheid bieden om die keuzes gemakkelijk te maken. Bij ‘gezonde keuzes’ hoort uiteraard gezonde voeding, maar we hebben ook aandacht voor alle andere aspecten die onze gezondheid beïnvloeden. Zowel het fysieke als het psychische en sociale welbevinden staan centraal.
  • Healthy aging: De toenemende vergrijzing en verzilvering van de bevolking vorm één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. De stijgende levensverwachting heeft het belang van ouder worden in goede gezondheid benadrukt. De focus op preventieve gezondheid is bij deze doelgroep van groot belang om de kwaliteit van leven te verhogen of zolang mogelijk optimaal te houden. In dit project focussen de onderzoekers op de leeftijdsgroep van recent gepensioneerden die een overstap maken naar een nieuwe levensfase.
  • Sleep Coach - Het bevorderen van gezonde slaap bij werknemers: een motivationele aanpak: Slaap is cruciaal voor ons mentaal en fysiek functioneren zowel op korte als lange termijn. De onderzoekers verkennen hoe ze werknemers op een duurzame manier kunnen motiveren tot een gezonde slaaphygiëne.
  • Brain Health - Al gamend Brain Health promoten: Via ‘Brain Health’ willen we een ‘citizen science project’ opzetten waarbij via games inzicht wordt verkregen in risicofactoren om mensen te ondersteunen in het gezond houden van hun brein.
  • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF): De ICF werd ontwikkeld door de World Health Organisation (WHO) en is een opkomend kader in de ruime sector van welzijn, gezondheid, onderwijs en tewerkstelling. De ICF biedt ondersteuning om het functioneren van een persoon vanuit een holistische blik in kaart te brengen. Howest gelooft in de krachten van de ICF en ontwikkelt het ICF-Lab dat zich op drie centrale pijlers richt: onderwijs, onderzoek en werkveld.